رولبرینگ کروی

 • MB Cage 22330MB Spherical Roller Bearing

  غلتک کروی MB Cage 22330MB

  مواد یاتاقان فولاد ویژه دالیان است، عملیات حرارتی Wafang Dian است.تمام آهنگری باید از طریق درمان دمای ثابت، به طوری که عملکرد بلبرینگ بسیار پایدار است.

 • Long Life 22200 Series Spherical Roller Bearing

  غلتک کروی سری Long Life سری 22200

  مواد یاتاقان فولاد ویژه دالیان است، عملیات حرارتی Wafang Dian است.تمام آهنگری باید از طریق درمان دمای ثابت، به طوری که عملکرد بلبرینگ بسیار پایدار است.

 • KM 22232CA Spherical Roller Bearing

  غلتک کروی KM 22232CA

  مواد یاتاقان فولاد ویژه دالیان است، عملیات حرارتی Wafang Dian است.تمام آهنگری باید از طریق درمان دمای ثابت، به طوری که عملکرد بلبرینگ بسیار پایدار است.